Šiame puslapyje pateikiame informaciją apie interneto svetainėje www.24take.lt renkamus asmens duomenis, kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, apibrėžiama, kam jie perduodami, taip pat pateikiama informacija apie Jūsų turimas, su duomenų tvarkymu susijusias teises. 

Duomenų valdytojas, atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra UAB „Verta Trade“, įmonės kodas 302424050, adresas Žalgirio g. 135 Vilnius, Lietuva.

Svetainėje esančiose užsakymų, registracijos bei užklausų formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo išrašoma sąskaita, adresą, kuriuo pristatoma prekė, telefono numerį, el. pašto adresą, įmonės duomenis ir kt.). Šie duomenys naudojami vykdant Jūsų užsakymus ar užklausas, taip pat susisiekti su Jumis, jeigu Jus aptarnaujantiems www.24take.lt darbuotojams kiltų su paslaugų teikimu susijusių klausimų. 

Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje, siekiant patogesnio aptarnavimo, mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis: pirkimų istoriją, komunikacijos su Jumis istoriją, elgsenos www.24take.lt istoriją. 

Jums kreipiantis į www.24take.lt klientų aptarnavimo skyrių, klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslais renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, komunikacijos su Jumis istoriją. 

Klientas, pirkimo metu ar užklausose nurodydamas el. pašto adresą ar telefono numerį, automatiškai sutinka, nurodytais kontaktais gauti informaciją iš www.24take.lt (priešingu atveju negalime atsakyti į užklausą ar įvykdyti užsakymo). 

Klientai, užsakę prekes, turi galimybę pateikti atsiliepimus. Jie kartu su užsakymo numeriu ir Kliento vardu bei pavarde vėliau gali būti matomi ir kitiems mūsų interneto svetainės lankytojams. 

Pateikdamas užklausas, registruodamasis ar teikdamas užsakymus asmuo kartu patvirtina, jog yra ne jaunesnis nei 16 m. Jei šiuos veiksmus nori atlikti vaikas iki 16 m., tai galima tik tuo atveju, kai yra raštiškas tėvų ar globėjų sutikimas. 

Jums davus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo, turėdami vertingų pasiūlymų ar aktualių naujienų, mes apie juos Jus informuosime. Tą daryti galime siųsdami elektroninius naujienlaiškius ar paskambindami Jūsų nurodytu telefonu. Jūs turite teisę nesutikti su tiesioginės rinkodaros taisyklėmis arba bet kada savo paskyroje sutikimą atšaukti. Kiekviename www.24take.lt naujienlaiškyje taip pat yra nuoroda, kurią paspaudus klientas gali atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių. Atsisakius naujienlaiškių, kliento duomenys automatiškai panaikinami iš siunčiamų naujienlaiškių duomenų bazės.  

Asmens duomenys teisės aktų numatytais atvejais yra perduodami mūsų partneriams pirkimo - pardavimo sutarties vykdymo tikslais ar dėl kitų teisėtų priežasčių. Jūsų duomenis perduodame: 

1.  Mokėjimų paslaugas teikiančiai įmonei Paysera, per kurią atliekami mokėjimai už prekes ir paslaugas.  

2. Papildomas paslaugas (prekių draudimas ir išplėstinė garantija) mūsų internetinėje parduotuvėje teikiančioms įmonėms.  

3. Prekių transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios vykdo Jūsų užsakytų prekių pristatymą  Jums.                  

4. Prekių garantinį aptarnavimą teikiančioms įmonėms.  

5. Prekių pirkimo lizingu paslaugas teikiančioms įmonėms, su kuriomis sudarote prekių pirkimo išsimokėtinai sutartis.  

6. Prekių tiekėjams, iš kurių sandėlių prekės tiesiogiai siunčiamos Jums.  

7. Rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms.  

8. www.24take.lt IT sistemas prižiūrinčioms įmonėms. 

9. Buhalterinės apskaitos programinę įrangą bei paslaugas teikiančioms įmonėms.  

Lankytojų ir klientų informacija gali būti saugoma ne ilgiau kaip 10 metų nuo asmens duomenų gavimo dienos. Apie valdomų duomenų saugumo pažeidimus, kurie galėtų kelti grėsmių individų teisėms ir laisvėms, duomenų apsaugos instituciją numatyta informuoti per 72 valandas nuo sužinojimo apie juos, o duomenų subjektus – nepagrįstai nedelsiant. 

Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius www.24take.lt nėra atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus. 

Klientas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Kliento pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą. Klientas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Klientas turi teisę prašyti jo asmens duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui BDAR numatytais atvejais. Klientas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 

Dėl duomenų tvarkymo kreipkitės į UAB „Verta Trade“:

Telefono numeris:
+370 685 51562
Elektroninio pašto adresas:
info@24take.lt 
Darbo laikas:
I-VI: 09:00-18:00 val. V- 09:00-17:00

Jei Klientas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai, jis turi teisę kreiptis į VDAI (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija). Su informacija apie slapukų tvarkymą galite susipažinti mūsų interneto svetainėje skelbiamoje slapukų politikoje.

Galioja nuo 2022 m. liepos 15 d. 
Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. liepos 15 d., 14:10